SZTAUDYNGER DLA DOROSŁYCH

Kosmetyczna

O takim kochanku marzy,

Z którym jej będzie do twarzy.

Dla równowagi

By równowaga nie była zwichnięta,

Podnosząc suknię, spuszczała oczęta.

Pouczenie

Nie da ci ojciec, nie da ci matka

Tego, co może dać ci sąsiadka.

Nocleg

Cnota z okazją razem noc przespały,

Cnoty nie było, kiedy rano wstały.

Przysięga miłości

Przysięgam wieczną miłość ci,

Aż do utraty twojej czci.

Related posts