Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.

Jesteś na stronie głównej Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulutralnego

Strona docelowa jest jeszcze w budowie

Zapraszamy do zakładki O nas i do kontaktu

 

Uwaga: Od stycznia 2024 r. wzrasta składka członkowska

- szczegóły tutaj

W związku ze zwołanym przez Zarząd na dzień 22 stycznia br. Walnym Zgromadzeniem Członków Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w sprawach programowych i organizacyjnych, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 8 stycznia br. zawiadamiamy Państwa, że:

 1. Zarząd zaproponował następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i członków Prezydium
 3. Uchwalenie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania zgody na przystąpienie Towarzystwa do federacji – Koalicja Samorządowa OK Samorząd z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Członek Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia księgowości Towarzystwa w roku 2024 w formie uproszczonej
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał wymienionych w rekomendowanym przez Zarząd porządku obrad i załączniki do nich są do pobrania tutaj.

 

 1. Zarząd zdecydował zmienić z powodów organizacyjnych zaplanowane miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków, wyznaczając jako nowe miejsce obrad Dom Kultury „Stokłosy” przy ul. Lachmana 5, sala na pierwszym piętrze – z zachowaniem ogłoszonych wcześniej przez Zarząd terminów rozpoczęcia obrad, tj. 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – w pierwszym terminie o godz. 17.15, w drugim terminie o godz. 17.30.