15.11.2023

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu nowych danych: adresu siedziby UTSK oraz nowych składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Tutaj do pobrania odpis aktualny KRS.

Szanowni  koledzy.
W dniu 11 grudnia 2023 r. Zarząd UTSK podjął uchwałę nr 30 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Ursynowskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.
Tekst uchwały do pobrania tutaj