15.11.2023

W dniu 26 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu nowych danych: adresu siedziby UTSK oraz nowych składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Tutaj do pobrania odpis aktualny KRS.